Γλώσσες

Select Language: Bulgarian Current language: Greek Select Language: English

Ημερολόγιο γεγονότων

για την εβδομάδα 15/07/2024 - 21/07/2024


Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις για την δεδομένη περίοδο

Newsletter

Email:
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε νέα από το site

Γρήγορη αναζήτηση


Περιγραφή: Περιγραφή
Περιγραφή εκθέματος
Περιγραφή εκθέματος και σχόλια: Σχόλια
Γεωραφικά δεδομένα
Γεωγραφική κατανομή: Γεωγραφική κατανομή
Χάρτης κατανομής (Greece):
Χάρτης κατανομής (Europe):
Περιοχές:  ΟΛΕΣ, ΟΛΕΣ, ΟΛΕΣ

Καθεστώς προστασίας
Ευρωπαϊκή/Ελληνική Νομοθεσία : | Annex II/1 της 79/409/ΕΟΚ | Annex II/2 της 79/409/ΕΟΚ | Annex III/1 της 79/409/ΕΟΚ | Annex III/3 της 79/409/ΕΟΚ |

   
Fast facts
Τύπος βιοτόπου: Τύπος βιοτόπου
Ζώνη βλάστησης: Ζώνη βλάστησης
Υψόμετρο: Υψόμετρο
Είδη χλωρίδας: Είδη χλωρίδας
Είδη πανίδας: Είδη πανίδας
Αιτίες αλλοίωσης: Αιτίες αλλοίωσης
Σημαντικότητα: Σημαντικότητα
Αξία βιότοπου: Αξία βιότοπου
Χρήσεις βιότοπου: Χρήσεις βιότοπου
Πληροφορίες Φωτογραφίες Σκίτσα
Video Ήχος Σύνδεσμοι (links)