Γλώσσες

Select Language: Bulgarian Current language: Greek Select Language: English

Ημερολόγιο γεγονότων

για την εβδομάδα 15/07/2024 - 21/07/2024


Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις για την δεδομένη περίοδο

Newsletter

Email:
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε νέα από το site

Γρήγορη αναζήτηση


Αγριόκουρκος   Tetrao urogallus
Γεωραφικά δεδομένα
Χάρτης κατανομής (Greece):
Χάρτης κατανομής (Europe):

Καθεστώς προστασίας:
Κόκκινο Βιβλίο: | Κόκκινο βιβλίο-R Σπάνια |
Ευρωπαϊκή/Ελληνική Νομοθεσία: | Annex II/2 της 79/409/ΕΟΚ | Annex III/2 της 79/409/ΕΟΚ | Annex III/3 της 79/409/ΕΟΚ | Annex Ι της 79/409/ΕΟΚ |

   
Fast facts
Τάξη: Ορνιθόμορφα/GALLIFORMES
Οικογένεια: Τετραονίδαι/Tetraonidae
Διαστάσεις: Πλάτος: 60 - 87 Άνοιγμα Φτερών: 87 - 125
Πληροφορίες Φωτογραφία Σκίτσα
Video Ήχοι Σύνδεσμοι