Συμμετοχή του Δήμου Σαμοθράκης στο Πρόγραμμα SUSTAIN
Εκτιμώντας την Αειφορικότητα και Ενισχύοντας Πολιτικές για την Εφαρμογή της
(13/04/2010 01:01)

Εθνικό Δελτίου Τύπου


"Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα SUSTAIN μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.sustain-eu.net "


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Εκτύπωση από AreaPortal - Τοπική Αυτοδιοίκηση   15/06/2024
http://www.samothraki-tourism.gr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~