Γλώσσες

Select Language: Bulgarian Current language: Greek Select Language: English

Ημερολόγιο γεγονότων

για την εβδομάδα 15/07/2024 - 21/07/2024


Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις για την δεδομένη περίοδο

Newsletter

Email:
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε νέα από το site

Γρήγορη αναζήτηση


Απαλός
Περιγραφή εκθέματος
Σχόλια - Άλλα στοιχεία: Σχόλια - Άλλα στοιχεία
Γεωραφικά δεδομένα
Επιμέρους Περιοχές : Επιμέρους Περιοχές
Γεωγραφικό μήκος: Γεωγραφικό μήκος
Γεωγραφικό πλάτος: Γεωγραφικό πλάτος
Γεωγραφική κατανομή: Γεωγραφική κατανομή (περιγραφικά
Χάρτης κατανομής (Greece):
Χάρτης κατανομής (Europe):
Περιοχές:  ΟΛΕΣ, ΟΛΕΣ, ΟΛΕΣ

Καθεστώς προστασίας
Ευρωπαϊκή/Ελληνική Νομοθεσία: | Annex II/2 της 79/409/ΕΟΚ | Annex III/1 της 79/409/ΕΟΚ |
Παγκόσμια Νομοθεσία: | Βιολογική ποικιλότητα 1992 |
   
Fast facts
Κωδικός περιοχής: GR1110006
Τύπος περιοχής: Τύπος περιοχής
Υψόμετρο: Υψόμετρο
Αβιοτικά στοιχεία: Αβιοτικά στοιχεία
Βλάστηση και χλωρίδα: Βλάστηση και χλωρίδα
Πανίδα: Πανίδα
Έκταση: Έκταση
Αξίες: Αξίες
Ρύποι: Ρύποι
Χρήσεις: Χρήσεις
Αρνητικές επιδράσεις: Αρνητικές επιδράσεις
Πληροφορίες Φωτογραφίες Σκίτσα
Video Ήχοι Σύνδεσμοι (links)