12ο ΘΕΡΙΝΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ υπό την εποπτεία του Διεπιστημονικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Ερευνών,με την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης :